wat?

Coaching

ENNU coaching hanteert verschillende werkwijzen en methoden maar altijd staan vertrouwen, veiligheid en integriteit voorop.

 

Coachingsgesprekken

De coachingsgesprekken zijn gericht op het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden, om deze in te zetten in díe situaties die voor een volwassene, jongere of kind moeilijk zijn. Zoals een moeizame relatie, een scheiding, het vormen van een nieuw gezin. De bedoeling is om in beweging te komen, te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en bewuster keuzes te gaan maken. Om de balans in jezelf en je leven terug te vinden.

Coachingsgesprekken kunnen individueel worden gevoerd, maar ook in verschillende samenstellingen: met (ex)partners, ouders, kinderen. Gezinsgesprekken behoren ook tot de mogelijkheden. Per keer wordt bekeken wie er aan de gesprekken zullen deelnemen.

Naast gesprekken kunnen er opdrachten worden gegeven en eventueel opstellingen worden toegepast.

Bij kinderen vinden de gesprekken vaak spelenderwijs plaats en er wordt met verschillende materialen gewerkt.

De werkwijze en methodiek wordt afgestemd op de leeftijd en de behoefte van het kind / de jongere.