wanneer?

Persoonlijk functioneren

Het loopt allemaal niet meer zo soepel; je loopt op één of andere manier vast in je dagelijkse leven of je eigen ontwikkeling. Je zit niet lekker in je vel, en dat kán tot problemen en klachten leiden op je psychisch, emotioneel of lichamelijk functioneren.

Er zijn momenten waarbij je behoefte kunt hebben aan een luisterend oor, aan iemand die je een steuntje in de rug kan geven, die je helpt te onderzoeken wat jij op dat moment nodig hebt.

ENNU coaching onderzoekt samen met jou, hoe je verder wilt gaan en wat je daarvoor nodig hebt.

Relatie

Je relatie loopt voor je gevoel niet lekker. Je voelt je onbegrepen, eenzaam; je kunt niet jezelf zijn binnen de relatie; je zit vast in bepaalde patronen. Twijfels steken de kop op: heeft deze relatie nog kans van slagen? Hoe zou het anders kunnen? Ga je door met de relatie of neem je de stap om uit elkaar te gaan? Wat is er voor nodig om deze of een nieuwe relatie te laten slagen?

ENNU coaching onderzoekt samen met jou, en eventueel met je partner, hoe je verder wilt en kunt gaan.

Scheiding

Scheiden heeft een enorme impact op het leven van álle betrokkenen; van volwassenen, van ouders én kinderen en jongeren.

Volwassenen

Scheiden: alles staat op zijn kop, wat vertrouwd was valt weg. Er verandert veel. Het scheidingsproces omvat alles wat te maken heeft met een scheiding en alles wat daarmee samenhangt. Het scheidingsproces bestaat uit een aantal processen (praktische, juridische, financiële en emotionele processen) die elkaar beïnvloeden. Het emotionele proces is het meest dynamisch en bepalend. Als het emotionele proces onvoldoende aandacht krijgt kan er een stagnatie optreden in het verloop van de andere processen.

ENNU coaching ondersteunt en begeleidt bij het emotionele proces. Zodat er meer ruimte komt. Zodat je in staat bent om stappen te zetten, afspraken te maken, naar een mediator te gaan. Zodat je keuzes kunt maken waar je samen achter kunt staan. En, als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, dat je er kunt zijn voor je kind. Je kind heeft je nodig, juist nu!

Uiteindelijk kom je sterker en positiever uit de scheiding.

Kinderen en jongeren

Tijdens de scheiding maken kinderen hun eigen emotionele proces door. De veilige, vertrouwde basis valt weg. Voor kinderen en jongeren is het vaak lastig om met hun gevoelens en emoties om te gaan, om hun gevoelens te uiten. Sommige kinderen trekken zich terug, zij willen hun ouders niet tot last zijn. Andere kinderen worden daarentegen heel druk.

Het is heel belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om hun emoties te uiten. Dit om te voorkomen dat zij problemen kunnen gaan ondervinden. Problemen zoals angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, sociale problemen.

ENNU coaching hecht veel waarde aan de belangen van kinderen en jongeren. ENNU coaching biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, geeft hen ruimte en reikt hen handvatten aan om zo goed mogelijk door de scheiding heen te komen.

ENNU coaching begeleidt kinderen in het zelf weer hun balans te laten vinden, hun positieve kanten te laten (her)ontdekken. Door de talenten en kwaliteiten die in een kind aanwezig zijn (weer) naar boven te halen. Waardoor de mogelijkheden en kansen worden vergroot.

Omgeving

De omgeving van de direct betrokkenen bij een scheiding, kan ook de effecten ervan ervaren.

Grootouders, familie, leerkrachten, werkgevers: zij kunnen in meer of mindere mate, op één of andere manier, worden betrokken en worden geraakt.

Zij kunnen tot steun zijn, maar het is ook mogelijk dat er bij hen gevoelens en emoties ontstaan waar zij last van kunnen hebben. Of er worden vragen opgeroepen: hoe ga ik hier mee om? Dan kan het helpend zijn om hier met een onafhankelijk iemand over te praten.

ENNU coaching is er ook voor hen.

Nieuw gezin

Een nieuwe liefde, weer gelukkig en hoop op een nieuwe toekomst. Het liefst samen en bij voorkeur onder één dak.

Volwassenen

Dat betekent rekening houden met elkaar; rekening houden met eventuele stiefkinderen, met ex-partners. Het blijkt erg complex allemaal. Iedereen moet zijn eigen plek weer vinden.

Het is heel normaal dat het je allemaal wat teveel kan worden: er moet met zóveel rekening worden gehouden, de kinderen hebben het moeilijk en vragen jouw aandacht, of maken het je lastig.

ENNU coaching helpt je om door de bomen weer het bos te zien, om weer te genieten van jullie nieuwe gezin.

Kinderen en jongeren

Voor een kind kan het leuk en spannend zijn, zo’n nieuw gezin. Maar je kind kan ook verdrietig zijn dat hij zijn vertrouwde wereld, zijn veilige basis, kwijt is. Hij moet zijn nieuwe plek weer zien te vinden, zijn thuishaven. Het kan zijn dat je kind hier wat hulp bij kan gebruiken.

ENNU coaching bekijkt samen met je kind/de jongere wat hij/zij nodig heeft in deze situatie. Eventueel word je er, als ouder, bij betrokken, afhankelijk van de leeftijd en behoeften van je kind. Zodat het voor je kind positief kan zijn om in een samengesteld gezin te kunnen opgroeien.