Voorwaarden

Vergoeding

Informeer naar de mogelijkheden van een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar, indien je aanvullend bent verzekerd. Coaching valt (nu nog) onder genezers, natuurgeneeskunde, zorgcode 9021.

AGB-code zorgverlener: 90-050005

AGB-code praktijk: 90-58382

Voorwaarden

ENNU coaching hanteert de Algemene Voorwaarden volgens de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV). Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen.

Afspraken die niet binnen 24 uur voor de afgesproken datum worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht vanwege de gereserveerde tijd.

Privacy

ENNU coaching zal zorgvuldig om gaan met uw gegevens overeenkomstig de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie is vertrouwelijk. Er zal geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Klacht- en tuchtreglement

Als u een klacht heeft dan gaan wij daarover in gesprek. Mochten wij er samen niet uit komen dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV), waarbij ik ben aangesloten. De WKKGZ is een geschilleninstantie en staat voor Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg. Mijn CAM-registratienummer is 1907831.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling zal ik me houden aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Klik hier om meer te lezen over de meldcode.