Voorstellen

Mijn naam is Elsemie Strikkers. Ik woon in Tilburg, waar ook mijn praktijk, ENNU coaching, is gevestigd.

Elsemie Strikkers

Ontwikkelingspsycholoog en coach

Na mijn opleiding tot psycholoog ben ik een aantal jaren in de automatisering werkzaam geweest.

Daarna heb ik mijn oude vakgebied weer opgepakt. Ik heb me gespecialiseerd in relaties, scheidingen en nieuwe gezinnen. Ik heb verschillende opleidingen, cursussen en workshops gevolgd en ben enige jaren geleden gestart met mijn eigen praktijk, ENNU coaching.

Mijn bevlogenheid en betrokkenheid bij kinderen heeft ertoe geleid dat ik heel enthousiast en gemotiveerd ben om (stief)kinderen én hun (stief)ouders te ondersteunen en te begeleiden tijdens moeilijke fasen in hun leven. Door mensen tot inzichten te laten komen, door te informeren; door bij te dragen aan bewustwording en handvatten aan te reiken. Waardoor kinderen, jongeren en volwassenen weer in hun kracht komen te staan en mogelijkheden zien; weer positief tegen dingen en elkaar aan kunnen kijken. En samen verder kunnen...

Bijzondere curator

In januari 2015 is bij de Rechtbank in Breda een pilot van start gegaan waarbij gedragsdeskundigen kinderen bijstaan in (v)echtscheidingszaken. Er is een aantal psychologen en orthopedagogen geselecteerd die als Bijzondere Curator kunnen worden benoemd bij problematische scheidings-, gezag- of omgangszaken om de belangen van de kinderen te behartigen. Ik maak deel uit van deze pool van gedragsdeskundigen.

Opleidingen, cursussen, workshops

  Kinder- en Jeugdpsychologie
  Kindertolk
  Oplossingsgerichte therapie
  Mediation, NMI
  Familierecht
  Systemisch Denken en Handelen
  NLP Master
  Zandkastelenprogramma ®
  !JES het brugprogramma

Registraties en lidmaatschappen

  NVNLP, Nederlandse Vereniging voor NLP
  VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (registratienummer: 1907831)