Extra

Volwassenen

Voor, tijdens en na een scheidingsproces komen mensen vaak in een negatieve spiraal terecht. De zorg voor jezelf wordt vaak vergeten. De beste remedie om met relatieverlies om te gaan, is de zorg voor jezelf weer op te pakken. Hiervoor kun je je aansluiten bij een groep of een workshop met een bepaald thema volgen.

 

Kinderen

Ook kinderen ondervinden vaak emotionele problemen door ouders die gaan scheiden. Om de negatieve gevolgen te beperken zijn er speciale kinder-begeleidingsprogramma’s ontwikkeld. Deze preventieve programma’s zorgen ervoor dat ouders en kinderen met elkaar blijven communiceren en dat kinderen weer beter in hun vel komen te zitten.

Het Zandkastelenprogramma ®

Het Zandkastelenprogramma ® helpt kinderen tussen de 4 en 17 jaar op weg om door de scheidingsperiode heen te komen. Het is een preventief en laagdrempelig programma met creatieve werkvormen.

Het doel van het programma is problemen die uit een scheiding kunnen voortkomen te voorkomen en/of te verminderen, en de verwerking van de scheiding op gang te brengen. Het Zandkastelenprogramma ® biedt kinderen (en hun ouders) aan het begin van de scheidingsperiode een steuntje in de rug.
De ouders volgen, voorafgaand aan het programma voor de kinderen, een ouderbijeenkomst waarin zij uitleg krijgen over wat een scheiding voor kinderen betekent. Zij krijgen handvatten aangeboden om hun kinderen te begeleiden in de hectische scheidingsperiode.

www.zandkastelen.nl

!JES het brugproject

!JES het brugproject is een preventieve training voor kind én ouders na een (echt)scheiding. !JES staat voor ‘Jij En Scheiden’. Blijvend ouderschap, contact tussen het kind en zijn ouders en het welzijn van alle betrokkenen, staat centraal. Door hiervoor zorg te dragen kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.

Het meemaken van een scheiding roept bij veel ouders vragen op over de omgang met en opvoeding van hun kinderen.
Voor kinderen betekent een scheiding dat ze plotseling te maken krijgen met veel en grote veranderingen, die ook erg sterke emoties oproepen.

Preventieve groepstraining voor kind & ouders
!JES het brugproject is een preventieve groepstraining voor kind en ouders en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Het contact met beide ouders neemt een centrale plaats in. De training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. De ouders hebben de belangrijkste rol in de begeleiding van hun kinderen in deze periode. Tijdens afzonderlijke groepssessies wordt hier met hen aandacht aan besteed.

De brug
Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. Lees hierbij ook dat kinderen contact blijven houden met beide ouders. Hiervoor is werk te doen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. De kinderen werken aan het bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te vragen aan een ouder, maar ook dat het leert minder boos te worden op één of beide ouders. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen. Elke brug ziet er daarom weer anders uit.

!JES het brugproject is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkend als effectieve interventie.

www.jijenscheiden.nl

Bijeenkomsten en workshops

ENNU coaching organiseert, in samenwerking met partners, diverse informatie- en themabijeenkomsten en workshops.

Het doel van deze bijeenkomsten en workshops is informeren en verbinden. De bijeenkomsten hebben als onderwerp relaties, scheiding en nieuw gezin en kunnen alle aspecten belichten die hierbij van belang zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  reacties van een kind op een scheiding
  ouderschap na scheiding
  prettig communiceren met je ex

Doelgroepen: betrokkenen, naasten, familie, vrienden, leerkrachten, advocaten, mediators, hulpverleners, etc.

 

Bijeenkomst op aanvraag

ENNU coaching werkt ook op aanvraag. Wil je een thema-avond organiseren voor ouders op school? Wil je met een aantal grootouders meer weten over omgang met je kleinkinderen? Neem gerust contact op met ENNU coaching.