Na jarenlang met veel motvatie en deskundigheid ouders, kinderen en jongeren in scheidingssituaies te hebben ondersteund en begeleid, ga ik met ingang van komend jaar mijn coachings-werkzaamheden stopzetten.

Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen: alle ouders, kinderen, jongeren, collega's en partners waarmee ik zo fijn heb samengewerkt. Dank je wel.

EN NU is het tijd voor verandering....

ENNU coaching stopt maar ENNU gaat verder in een andere vorm, met andere producten en diensten, onder een andere, een aan ENNU gerelateerde naam.

De producten die ENNU in de toekomst gaat aanbieden worden nu ontwikkeld, uitgediept en verder uitgewerkt. De aandacht richt zich op het welzijn en welbevinden van kinderen en jongeren. De invalshoek is preventie: zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren uit balans raken, vast lopen. Ouders spelen hierbij een belangrijke, onmisbare rol.

Nadere informatie volgt .......